Hangzhou

activity
schedule

Schedule

Day 1
Hangzhou
Cruise on West Lake Breakfast
Hu Pao
Meijiawu Green tea Village
Day 2
Hangzhou
Lingying Temple Breakfast
Ming Qing Jie Market
Hiking at Jiuxi